Зуслангийн байшинг газартай нь зарна. 4 сая төгрөг. Өвөр гүнтэд.