1 Хууль зүйн зөвлөгөө, Өмгөөлөл

Хууль зүйн зөвлөгөө, Өмгөөлөл

2021/10/27 19:18

Хууль зүйн ухааны доктор профессор зөвлөгөө өгнө

????? ₮

1 Эрүүл мэндийн төсөл бичнэ

Эрүүл мэндийн төсөл бичнэ

2019/10/14 14:26

Эрүүл мэндийн төсөл бичиж, зөвөлгөө өгнө.

1 ₮

иргэн, захиргааны хэрэгт шүүхэд төлөөлнө. эрүүгиин хэрэгт өмгөөлнө.

иргэн, захиргааны хэрэгт шүүхэд төлөөлнө. эрүүгиин хэрэгт өмгөөлнө.

2018/08/16 03:03

иргэн, захиргааны хэрэгт шүүхэд төлөөлнө. эрүүгиин хэрэгт өмгөөлнө.нэхэмжлэл тайлбар бичнэ. зөвлө

20000 ₮

1 Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйчлилгээ

Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйчлилгээ

2018/06/25 08:59

Хууль зүйн ухааны доктор, профессор, хуульч, өмгөөлөгч нар бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч, ирг

10 ₮

иргэн, захиргааны хэрэгт шүүхэд төлөөлнө.

иргэн, захиргааны хэрэгт шүүхэд төлөөлнө.

2018/06/11 12:22

иргэн, захиргааны хэрэгт шүүхэд төлөөлнө. эрүүгийн хэрэгт өмгөөлнө. нэхэмжлэл тайлбар бичнэ.хуули

20000 ₮

1 хуулийн зөвлөгөө өгнө

хуулийн зөвлөгөө өгнө

2018/05/01 03:54

хуулийн зөвлөгөө өгнө өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ гэрээт хуульчаар ажиллана

20000 ₮

хуулийн зөвлөгөө өгнө

хуулийн зөвлөгөө өгнө

2018/04/25 08:13

хуулийн зөвлөгөө өгнө өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

20000 ₮

1 гэрээт хуульчаар ажиллана, хуулийн зөвлөгөө өгнө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

гэрээт хуульчаар ажиллана, хуулийн зөвлөгөө өгнө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

2018/04/23 03:54

гэрээт хуульчаар ажиллана, хуулийн зөвлөгөө өгнө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

20000 ₮

1 гэрээт хуульчаар ажиллана, хуулийн зөвлөгөө өгнө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

гэрээт хуульчаар ажиллана, хуулийн зөвлөгөө өгнө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

2018/04/09 03:20

гэрээт хуульчаар ажиллана, хуулийн зөвлөгөө өгнө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

20000 ₮

1 гэрээт хуульчаар ажиллана, хуулийн зөвлөгөө өгнө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

гэрээт хуульчаар ажиллана, хуулийн зөвлөгөө өгнө, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ

2018/04/06 04:52

гэрээт хуульчаар ажиллана, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ, хуулийн зөвлөгөө өгнө

20000 ₮

1 аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгч, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ

аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгч, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ

2017/11/14 10:39

Өмгөөллийн “Цэцэн хуульч консалтинг” ХХН нь аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлө

10000 ₮

1 аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгч, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ

аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгч, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ

2017/10/20 16:08

Өмгөөллийн “Цэцэн хуульч консалтинг” ХХН нь аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлө

10000 ₮

1 аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгч, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ

аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгч, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ

2017/10/19 15:43

Өмгөөллийн “Цэцэн хуульч консалтинг” ХХН нь аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлө

10000 ₮

1 аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгч, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ

аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлөгөө өгч, хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ

2017/10/11 10:46

Өмгөөллийн “Цэцэн хуульч консалтинг” ХХН нь аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст хуулийн зөвлө

10000 ₮

1 Хуулийн Зөвлөгөө, Өмгөөлөл

Хуулийн Зөвлөгөө, Өмгөөлөл

2017/09/28 10:59

Өмгөөллийн “Гэрээт Легал Групп” ХХН Аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст өмгөөлөл хуулийн зөвө

1 Хуулийн Зөвлөгөө, Өмгөөлөл

Хуулийн Зөвлөгөө, Өмгөөлөл

2017/09/25 11:22

Өмгөөллийн “Гэрээт Легал Групп” ХХН Аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст өмгөөлөл хуулийн зөвө

1 Хуулийн Зөвлөгөө, Өмгөөлөл

Хуулийн Зөвлөгөө, Өмгөөлөл

2017/09/25 11:22

Өмгөөллийн “Гэрээт Легал Групп” ХХН Аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст өмгөөлөл хуулийн зөвө

Хууль зүйн лавлах 1900-1933

Хууль зүйн лавлах 1900-1933

2017/09/01 16:22

Бүх төрлийн хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгнө.
Хаяг: БГД, 4-р хороолол, Гурван билэг их дэлгүүрийн ур

10 ₮

Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйлчилгээ

Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйлчилгээ

2017/09/01 16:20

Өмгөөллийн “Бест” ХХН нь иргэн, хуулийн этгээд, хуулийн этгээдийн эрхгүй байгууллагуудад барилг

10 ₮

1 Өмгөөлөл Хууль Зүйн Туслалцаа: 99052913, 95228233

Өмгөөлөл Хууль Зүйн Туслалцаа: 99052913, 95228233

2017/08/10 16:23

Иргэн, хуулийн этгээд таны хуулиар хамгаалагдсан эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хуулийн хүрээн бү

10000 ₮

1 Хууль зүйн лавлах 1900-1933

Хууль зүйн лавлах 1900-1933

2017/08/07 15:14

Хууль эрх зүйн бүх төрлийн зөвлөгөө өгнө. 1900-1933

1 Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйлчилгээ

Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйлчилгээ

2017/08/07 15:10

Хууль зүйн салбарын нэр хүндтэй, олон жилийн дадлага туршлагатай Хууль зүйн ухааны доктор, профес

1 Хуулийн зөвлөгөө

Хуулийн зөвлөгөө

2017/07/04 12:14

Өмгөөллийн “Гэрээт Легал Групп” ХХН Аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст өмгөөлөл хуулийн зөвө

эрх зүйн зөвөлгөө өгнө

эрх зүйн зөвөлгөө өгнө

2017/06/12 15:43

Монгол Улсын гавъяат хуульчид болон хууль зүйн ухааны доктор профессор нар хууль зүйн зөвөлгөө өг

1000 ₮

хуулийн зөвөлгөө өгнө өмгөөлөл хийнэ

хуулийн зөвөлгөө өгнө өмгөөлөл хийнэ

2017/06/09 11:48

хороолол монголмэд

20000 ₮

1 Хууль зүйн зөвлөгөө өмгөөлөл

Хууль зүйн зөвлөгөө өмгөөлөл

2017/06/02 13:35

Хууль зүйн салбарт ажиласан олон жилийн туршлагатай хууль зүйг ухааны доктор профессорууд хууль

Өмгөөлөл болон хууль зүйн зөвөлгөө хийж үйлчилнээ.

Өмгөөлөл болон хууль зүйн зөвөлгөө хийж үйлчилнээ.

2017/05/16 10:28

МОНГОЛ УЛСЫН ГАВЬЯАТ ХУУЛЬЧИД БОЛОН ХУУЛЬ ЗҮЙН УХААНЫ ДОКТОР ПРОФЕССОР НАР ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГ

1 ₮

1 Хуульзүйн зөвөлгөө өгч өмгөөлөлийн үйлчилгээ үзүүлнэ

Хуульзүйн зөвөлгөө өгч өмгөөлөлийн үйлчилгээ үзүүлнэ

2017/05/09 11:02

Монгол улсын гавъяат хуульчид болон хуульзүйн ухааны доктор профессор нар хуульзүйн зөвөлгөө өгч

1 хуульзүйн туслалцаа болон өмгөөлөлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

хуульзүйн туслалцаа болон өмгөөлөлийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

2017/05/08 14:22

Монгол улсын гавъяат хуульчид болон хуульзүйн ухааны доктор пропессор хуульчид хуульзүйн зөвөлг

 бүх төрлийн хэрэгт хууль зүйн зөвлөгөө өгч өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

бүх төрлийн хэрэгт хууль зүйн зөвлөгөө өгч өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ.

2017/04/27 19:55

Эрүүгийн хэрэгт холбогдсон сэжигтэн, яллагдагч, шүүгдэгч, хохирогчийг өмгөөлнө. Мөн иргэний бүх т

 бүх төрлийн зөвлөгөө

бүх төрлийн зөвлөгөө

2017/04/27 19:28

Ажлын дадлага, туршлагтай хуульч профессор, өмгөөлөгчид хууль зүйн бүх төрлийн зөвлөгөө /эрүү, ирг

1 ӨМГӨӨЛӨЛ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

ӨМГӨӨЛӨЛ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

2017/01/30 14:38

ӨМГӨӨЛӨЛ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГНӨ

Хууль зүйн ухааны доктор, профессор, Монгол улсын гавья

1 Хууль зүйн зөвлөгөө

Хууль зүйн зөвлөгөө

2017/01/24 18:50

ӨМГӨӨЛӨЛ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГНӨ

Хууль зүйн ухааны доктор, профессор, Монгол улсын гавья

1 ӨМГӨӨЛӨЛ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

ӨМГӨӨЛӨЛ, ХУУЛЬ ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

2017/01/12 15:39

Өмгөөлөл, хууль зүйн зөвлөгөө
Хууль зүйн ухааны доктор, профессор, Монгол улсын гавьяат хуульч

1 Хууль зүйн зөвөлгөө, МУ-ын гавьяат доктор профессор хуульчид

Хууль зүйн зөвөлгөө, МУ-ын гавьяат доктор профессор хуульчид

2017/01/11 12:51

Хуульзүйн Ухааны доктор профессорууд, МУ-ын гавьяат хуульчид хууль зүйн зөвөлгөө өгч, өмгөөлж бай

Та ямар нэгэн зүйл зарах гэж эсвэл авах гэж байна уу?

Манай сайтаас таны хүссэн бараа бүтээгдэхүүн олдоно гэж найдаж байна. Мөн та өөрийн зарыг үнэгүй оруулан түргэн шуурхай зарах боломжтой.
Зар нэмэх

www.Zarsonin.mn сайт танд зар сурталчилгаа байршуулах санаанд оромгүй уян хатан боломжийг санал болгож байна

Холбогдох утас: (+976) 9861-5050